Tervetuloa sivustolle Introvertit.net

Tämän sivuston tarkoitus on levittää tietoisuutta luonteenpiirteestä nimeltä introversio ja siitä miltä tuntuu olla introvertti.

Ekstroversio-introversio -akseli kertoo siitä, miten ihminen lataa henkisiä akkujaan. Introverteilla akut kuluvat ihmisten seurassa ja puolestaan latautuvat yksinololla hiljaisuudessa. Ekstroverteilla tämä on päinvastoin, heidän henkinen energiansa vähenee yksinolon aikana ja lisääntyy muiden ihmisten seurassa. Jokainen sijoittuu akselilla omalle kohdalleen, eli kaikista löytyy molempia puolia. Tekemällä introverttitestin pystyy helposti selvittämään oman sijaintinsa akselilla.


Keskustelufoorumi

Sivuston foorumeilta löytyy paljon tietoa introversiosta sekä ennen kaikkea kirjoituksia muiden introverttien kokemuksista ja ajatuksista. Foorumien lukeminen sekä sinne kirjoittaminen ei vaadi rekisteröitymistä, mutta rekisteröitymällä pääsee foorumin jäsenten alueelle, josta löytyy esimerkiksi deitti- ja kaveripalstat. Rekisteröityminen on luonnollisesti ilmaista.


Muuta huomionarvoista

Harhaluuloja introverteista -lista on loistava sivu esitellä sellaisille ihmisille, joille yrität selittää mitä introversio tarkoittaa. Mitä tarkoittaa introvertti? -sivu puolestaan selittää introversiota hieman tarkemmin. Linkkejä-sivun sisältö lienee itsestäänselvä.

Lisäksi sivusto on kokenut suht mittavia päivityksiä viime aikoina. Jos vastaan tulee bugeja tai haluat antaa palautetta, sitä varten foorumilla on ketju Parannusehdotuksia sivustolle.

Testaa oletko introvertti:


Testissä on 20 Kyllä/Ei -kysymystä.
1. Suosin kahdenkeskistä keskustelua ryhmäaktiviteettien sijaan.
2. Ilmaisen itseäni mieluiten kirjoittamalla.
3. Nautin yksinolosta.

4. Mielestäni välitän vallasta, rahasta ja statuksesta selvästi vähemmän kuin keskivertoihminen.
5. En pidä small talkista, mutta nautin hyvin syvällisistä keskusteluista, jotka koskevat minulle tärkeitä asioita.
6. Saan usein kuulla olevani hyvä kuuntelija.
7. En pidä riskinotosta.
8. Nautin työstä, johon voin uppoutua täysillä ilman keskeytyksiä.
9. Vietän syntymäpäiviäni hyvin pienimuotoisesti, ainoastaan muutaman ystävän tai perheenjäsenen kesken.
10. Minua kuvaillaan usein hiljaiseksi tai rauhalliseksi.
11. En mielelläni näytä muille työtäni ennen kuin se on valmis.
12. En pidä lainkaan konfliktitilanteista.
13. Työskentelen parhaiten yksin.
14. Ajattelen aina ennen kuin puhun.
15. Tunnen itseni väsyneeksi aina kun olen olen ollut ulkona ihmisten seurassa, vaikka olisinkin nauttinut olostani.
16. Annan puheluiden usein mennä vastaajaan.
17. Jos pitäisi valita, viettäisin mieluummin viikonlopun tekemättä yhtään mitään kuin tehden koko ajan jotakin.
18. En pidä usean asian tekemisestä samanaikaisesti.
19. Pystyn keskittymään helposti.
20. Luokkahuoneessa pidän enemmän luennoista kuin keskusteluseminaareista.

Tulos näyttää sijoituksesi Introvertti-Ektrovertti -akselilla, eli kuinka paljon kumpaakin luonteenpiirrettä sinusta löytyy.

x

y


Introvertti

Ekstrovertti


Introversio eli sisäänpäinsuuntautuneisuus ja ekstroversio eli ulospäinsuuntautuneisuus ovat keskeisiä luonteenpiirteitä ihmisillä. Väestöstä introvertteja on noin 30% ja ekstrovertteja noin 70%. Nykytutkimuksen valossa tärkein selittävä tekijä näille luonteenpiirteille on ihmisen oma perimä. Kenestäkään ei siis tule introverttia tai ekstroverttia vaan sellaiseksi synnytään. Niin kuin monet muutkin luonteenpiirteet, ihmiset sijoittuvat introversio-ekstroversio -asteikolla eri kohdille. Tästä johtuen äärimmäisen introvertit tai ekstrovertit ihmiset ovat harvinaisia, mutta useimmiten ihmiset selvästi kallistuvat jompaan kumpaan suuntaan. On myös olemassa ambivertteja ihmisiä, eli niitä, joissa molemmat luonteenpiirteet ovat melkein tasoissa.

Käytökseltään introvertit suuntautuvat sisäänpäin. Heille heidän sisäinen maailmansa on ulkoista maailmaa selvästi tärkeämpi. Carl Jungin mukaan introvertti kuluttaa psyykkistä energiaa kanssakäymisessä ihmisten kanssa ja latautuu olemalla yksin mietiskellen. Introvertit yleensä nauttivat aktiviteeteista, joita voi tehdä yksin omassa rauhassa, kuten lukemisesta, kirjoittamisesta, tietokoneista tai luonnossa liikkumisesta. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö introverteilla olisi ystäviä. Heillä on yleensä vain muutamia todella hyviä ystäviä, joiden kanssa voi jakaa ideoita ja keskustella asioista todella syvällisesti. Introvertit menestyvät yleensä hyvin ammateissa, jotka vaativat paljon ajattelutyötä ja pohdiskelua, ja joissa on vähemmän tiimityöskentelyä, esim. tiedemiehinä, taiteilijoina, kirjailijoina ja insinööreinä.

Ekstrovertit puolestaan suuntautuvat ulospäin. He saavat psyykkistä energiaa kanssakäymisestä ihmisten kanssa ja he tylsistyvät yleensä hyvin nopeasti, jos joutuvat tekemään mitään yksin. Ekstrovertit suuntautuvat yleensä aloille, joissa ollaan paljon ihmisten kanssa tekemisissä, kuten myyjiksi, opettajiksi, poliitikoiksi ja johtajiksi.

 

Introvertti ekstroverttien maailmassa

Sen lisäksi, että ekstrovertit ovat enemmistönä maailmassa, on heille ulkoinen maailma tärkeämpi kuin introverteille. Siksi ekstrovertit ovat tehneet maailmasta heille sopivan paikan. Länsimainen kulttuuri pitää stereotyyppistä ekstroverttia ihanteenaan. Avoimet konttorit työpaikalla, koulutus pienryhmissä, sosiaaliset käyttäytymissäännöt, jne. ovat kaikki ekstroverttien käsialaa. Tästä johtuen introvertit kokevat yleensä olevansa erilaisia, mikä voi johtaa tunteisiin omasta alemmuudesta. Siksi introverteille onkin äärimmäisen tärkeää hyväksyä itsensä ja käyttää niitä vahvuuksia elämässään, mitä introvertismi tuo tullessaan, sen sijaan että he antaisivat ekstroverttien määritellä heidät. Jos nautit yksinolosta, ei siinä ole mitään pahaa, päinvastoin. Luova työ on paljon helpompaa ilman häiriöitä.

Introvertit ovat yleensä hyviä oppijoita, koska he paneutuvat asioihin syvällisesti. Luottamus on introverteille yleensä äärimmäisen tärkeää, minkä takia he ovat hyvin rehellisiä ja avoimia ystäviään kohtaan. Introverteilla on tyypillisesti tehokas impulssikontrolli eli he ajattelevat ennen kuin tekevät mitään ja voivat keskittää huomionsa tehokaasti yhteen tehtävään kerrallaan. Sisäisen maailman tärkeydestä johtuen introvertti voi oppia todella tuntemaan itsensä suhteellisen helposti. Näistä seikoista johtuen introversio voi olla todellinen vahvuus, jos ihminen vain oppii hyväksymään itsensä ja keskittyy hyviin puoliinsa pelkkien heikkouksien sijasta.

Introvertit ovat hiljainen vähemmistö yhteiskunnassa. Noin kolmannes ihmisistä voidaan luokitella introverteiksi. Tämän seurauksena introverttejä usein ymmärretään väärin. Me joudumme elämään yhteiskunnassa, joka on ekstroverttien suunnittelema heitä itseään varten.

Monet sosiaaliset käytännöt ja ajanvietteet ovat introverteille vaikeita ymmärtää, koska me emme nauti samoista asioista kuin ekstrovertit, usein päinvastoin. Alla olevan listan tarkoituksena on yrittää selventää näitä eroja, jotta me kaikki tulisimme paremmin toimeen keskenämme.

 

Harhaluulo #1. Introvertit eivät pidä puhumisesta

Tämä ei ole totta. Introvertit puhuvat vain kun heillä on asiaa. Ns. small talk eli jutustelu merkityksettömistä aiheista on useimmille introverteille sietämätöntä. Jos löydät jonkin puheenaiheen, josta introvertti on oikeasti kiinnostunut, on häntä vaikea saada lopettamaan puhumista siitä.


Harhaluulo #2. Introvertit ovat ujoja

Ujous juontuu sosiaalisen tuomitsemisen pelosta ja on useammin ekstroverttien piirre. Introvertit puolestaan eivät puhu ihmisten kanssa pelkästään sosiaalisen kanssakäymisen takia, vaan he tarvitsevat jonkin syyn lähestyä ihmisiä.


Harhaluulo #3. Introvertit ovat töykeitä

Intoverteille sosiaaliset konventiot tuntuvat turhilta. Heistä on aina parempi puhua suoraan ja rehellisesti, mitä paradoksaalisesti ei pidetä sosiaalisesti hyväksyttynä useimmissa tilanteissa. Kun kysyt introvertiltä hänen mielipidettään, niin yleensä se on se mitä myös tulet kuulemaan, eikä se mitä hän uskoisi sinun haluavan kuulla.


Harhaluulo #4. Introvertit eivät pidä ihmisistä

Introverteille läheiset ihmissuhteet ovat jopa tärkeämpiä kuin ekstroverteille. Introverteillä on yleensä vain muutama todella läheinen ystävä, mutta nämä ystävyyssuhteet ovatkin sitten hyvin syviä. Jos introvertti pitää sinua ystävänään, tarkoittaa se yleensä sitä, että sinulla on todella uskollinen ystävä loppuiäksi.


Harhaluulo #5. Introvertit eivät halua käydä ulkona

Introvertit eivät halua viettää yhtä paljon aikaa julkisissa paikoissa. He käsittelevät informaatiota hyvin nopeasti joten heidän ei tarvitse tehdä mitään niin kauaa, vaan he haluavat takaisin kotiin käsittelemään saatuja kokemuksia ja lataamaan akkujaan.


Harhaluulo #6. Introvertit haluavat aina olla yksin

Introvertit viihtyvät omien ajatustensa kanssa. He ajattelevat paljon. He unelmoivat, luovat uutta tai ratkovat pulmia. Introvertit voivat kuitenkin tuntea olonsa todella yksinäiseksi jos heillä ei ole ketään kenen kanssa jakaa näitä ajatuksia. He haluavat todellista yhteyttä yhden henkilön kanssa kerrallaan.


Harhaluulo #7. Introvertit ovat omituisia

Introvertit ovat useimmiten individualisteja. He eivät seuraa sitä mitä muut tekevät, vaan haluavat ajatella omasta puolestaan. Siksi he usein haastavat vakiintuneita sosiaalisia käytäntöjä. Introvertit harvoin seuraavat mitään trendejä.


Harhaluulo #8. Introvertit ovat syrjäänvetäytyviä nörttejä

Introvertit kohdistavat huomionsa ensisijassa sisäänpäin. He tutkivat ajatuksiaan ja tunteitaan hyvin tarkasti. He voivat halutessaan kohdistaa huomionsa myös ulospäin mutta useimmiten introvertin sisäinen maailma on paljon palkitsevampi ja kiinnostavampi.


Harhaluulo #9. Introvertit eivät osaa rentoutua ja pitää hauskaa

Introvertit rentoutuvat rauhallisissa ympäristöissä, kuten kotona tai luonnossa. Introverttien aivot käsittelevät aistimuksia eri tavalla kuin ekstroverttien aivot. Introvertille liiallinen stimulaatio kuten ihmispaljoudet tai kovat äänet ovat todella epämukavia. Siksi monet ekstroverttien rentoutumismuodot kuten baari-ilta kaverien kesken tai konsertti ovat introvertille enemmän kidutusta kuin hauskaa.


Harhaluulo #10. Introvertit voivat "korjata" itsensä ja muuttua ekstroverteiksi

Introversio ja ekstroversio ovat jo syntymässä määräytyneitä tekijöitä eikä sitä voi muuttaa. Monet suurimmista tiedemiehistä, säveltäjistä, taiteilijoista, matemaatikoista, filosofeista ja kirjailijoista olivat introvertteja. Tutkimusten mukaan älykkyysosamäärän kasvaessa myös introverttien osuus kasvaa ja kaikkein älykkäimmistä ihmisistä jo kaksi kolmasosaa on introvertteja. Koska ekstrovertit hallitsevat maailmaa, monet introvertit tuntevat olevansa jotenkin outoja, koska he ovat erilaisia. Tämä erilaisuus on kuitenkin todellinen vahvuus, kunhan introvertti pystyy sen hyväksymään.


Alkuperäinen lista löytyy täältä

.

Ohessa on muutamia kiinnostavia linkkejä introvertismia käsitteleville sivustoille:


Wikipedian artikkeli introversiosta ja ekstroversiosta
Suomenkielinen artikkeli wikipediassa on valitettavan suppea mutta kielitaitoiset voivat suunnistaa englanninkielisen artikkelin pariin.

 

Susan Cain puhumassa TED-konferenssissa introverteista

Kiinnostava luento yhdeltä tämän hetken tärkeimmältä introvertismin tunnetuksi tekijältä.

 

Myers-Briggs persoonallisuustesti

Tämän sivuston testiä tarkempi englanninkielinen testi, joka ilmaisee persoonallisuuden Myers-Briggs tyyppi-indikaattoreilla, yhdellä psykologian peruspersoonallisuusteorioista.